பதிவிறக்கம்
Pic-A-Shot
சமீபத்தியப் பதிப்பு 3.0.0.27
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

Pic-A-Shot புதிய பதிப்பு3.0.0.27

Pic-A-Shot
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

Pic-A-Shot - பதிவிறக்கம் செய்க Pic-A-Shot, பதிப்பு 3.0.0.27

தற்சமயம் எங்களிடம் Pic-A-Shot, பதிப்பு 3.0.0.27 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

Give you clients all their images on an encrypted CD/DVD and let them order prints via E-mail. It means that you don't have to have them at your studio picking pictures to print. They can do it in the comfort of their own home. Easy to use Wizard allows you to build and burn a Distribution Package containing all their images. Each full sized image is encrypted and watermarked to prevent screen capture. For professional photographer only. The Distribution CD / DVD will run automatically when inserted into clients computer. They simply scroll though the thumbnails, select what sizes they want to print and send you and order. You control print prices and sizes.

பதிவிறக்கம்


திரைக்காட்சி

Pic-A-Shot திரைக்காட்சி

மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:

Pic-A-Shot மென்பொருளுக்கு மாற்று – மென்பொருள் ஒப்பீட்டு வரைவு

Removing Duplicates
Removing Duplicates
Zoner Web Gallery
Zoner Web Gallery
AlbumMe Flash Slideshow Executor
AlbumMe Flash Slideshow Executor
How to Organize Photo Files
How to Organize Photo Files
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Removing Duplicates, பதிப்பு 8.36 பதிவிறக்கம் செய்க Zoner Web Gallery, பதிப்பு 1 பதிவிறக்கம் செய்க AlbumMe Flash Slideshow Executor, பதிப்பு 1.6.3 பதிவிறக்கம் செய்க How to Organize Photo Files, பதிப்பு 4.19
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 39.95 $ 9.99 $ 0 $ 39.95
கோப்பின் அளவு 13.63 MB 9.61 MB 16.40 MB 17.45 MB
Download
Download
Download
Download


Pic-A-Shot மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு Pic-A-Shot போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். Pic-A-Shot மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

 இழந்து போன பேனா நினைவு வட்டு கோப்புகளை மீட்டெடுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
உங்கள் பயன்பாடுகளில் துடிப்பு வேகத்தை முடுக்கி, விண்டோஸின் செயல்திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விண்டோஸிற்கான மென்பொருள் / வன்பொருள் திருத்தி மற்றும் செம்மையாக்கி.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விண்டோஸில் இல்லாத சுட்டித்தொடுவியின் திறன்களின் பயன்களைப் பெறுங்கள்.
பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்

மதிப்பீடு: 10 (Users1)
தரவரிசை எண் பட்டியலிடுதல்: 225
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்: இலவசம்
கோப்பின் அளவு: 2.16 MB
பதிப்பெண்: 3.0.0.27
கடைசியாகப் புதுப்பித்தது: 24/1/2012
ஆதரிக்கப்படும் இயங்குதளங்கள் சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள் ஆங்கிலம்
b>படைப்பாளி: Craig Edgar
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்): 0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்): 128


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Craig Edgar
Craig Edgar நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 2

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Picture Slots
2. Pic-A-Shot
2 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க